Gibalne dejavnosti v vrtcu

Gibalne dejavnosti v vrtcu igrajo pomembno vlogo pri razvoju otrok in njihovih gibalnih sposobnosti. O pomenu gibanja otrok in gibalnih dejavnostih v vrtcu, v nadaljevanju.

Gibalni razvoj otrok

Tisto, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more nadoknaditi, zato je ena
temeljnih nalog staršev in vrtca, da otroke spodbuja k različnim dejavnostim. Glede na pomen, ki
ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je nujno že v otroštvu ustvariti pozitiven odnos do gibalnih
dejavnosti.

gibalni ravzoj otrok

Otrokov gibalni razvoj poteka hkrati s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem.
Za pravilen razvoj motorike so pomembne dedne zasnove, vpliv okolja in lastne aktivnosti.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja – dobrega počutja. Z gibanjem otrok:

 • zaznava in odkriva svoje telo,
 • preizkuša kaj zmore, se veseli svojih razvijajočih sposobnosti in spretnosti ter tako gradi zaupanje vase in svojo samopodobo,
 • raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe,
 • razvija občutek za ritem in hitrost, dojema prostor in čas,
 • razvija zavedanje drugih otrok in odraslih, z njimi deli prostor in stvari, spoznava pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, pravil.

Učinkovitost posameznika pri realizaciji gibalnih nalog določa šest gibalnih sposobnosti:

 • koordinacija,
 • ravnotežje,
 • moč,
 • hitrost,
 • gibljivost,
 • preciznost.

Otroci naj imajo v predšolskem obdobju čim več različnih gibalnih izkušenj, ki so osnova za bolj kompleksnejše gibalne aktivnosti.

Gibanje otroka v predšolskem obdobju pomembno spodbuja razvoj povezav (sinaps) med živčnimi celicami (nevroni) s tem pa spodbuja razvoj in izkoristek možganov. Več, ko je ustvarjenih povezav med živčnimi celicami, bolj so te prehranjene in boljši je pretok informacij med njimi. To pa neposredno povečuje sposobnost učenja in vpliva na razvoj govora.

Gibanje za otroka pomeni tudi sprostitev napetosti in čustev. Nasprotno pa je gibalna neizživetost  pogosto vzrok za otrokov nemir, nerodnost in nesigurnost, kar pogosto vodi v težave s pozornostjo, vztrajnostjo, vedenjske težave, težave na govornem področju in drugo.

Gibalne dejavnosti v vrtcu – najprimernejše za razvoj

Gibalne dejavnosti v vrtcu se izvajajo znotraj in zunaj, in se prilagajajo vremenu. Prednost ima gibanje zunaj na svežem zraku. S pomočjo raznih pripomočkov znotraj in zunaj na razne načine otroci krepijo svoj gibalni razvoj.

gibalne dejavnosti v vrtcu

V letnem letnem času so priljubljene gibalne dejavnosti na prostem; vožnja z raznimi poganjalčki in kolesi, uporaba šolskih igrišč, sprehodov in raznovrstnih primernih igral pa je del vsakdonevnega urnika v vrtcu. Otroška igrala iz naše ponudbe krasijo številne javne površine, tudi vrtce in šole. Izredno trpežna in kreativna ter varna igrala iz našega programa odlikuje modularnost in vsestranskost. Vabljeni v ogled našega programa, ki navdušuje otroke in odrasle.

Vrtci v svojem programu največkrat izvajajo naslednje gibalne dejavnosti:

Hoja

Otroci v vrtcih hodijo po različnih podlagah, ravnih in neravnih, z različnim naklonom, v različnih smereh, preko ovir, bosi ali v različnih obuvalih, z različnimi pripomočki.

Hoja je osnovno gibanje vsakega človek, ki postopoma dozoreva od približno enega leta dalje. Zelo
važno je, da se otroci v predšolskem obdobju preko igre in vsebinsko raznolikih dejavnostih izpopolnjujejo v različnih načinih in oblikah hoje, saj tako pridobivajo na spretnosti in hitrosti.

gibalne dejavnosti otrok

S hojo otroci razvijajo in krepijo mišice nog, trupa in ramenskega obroča. Pri tem razvijajo tudi koordinacijo gibanja celega telesa in gibanja nog, razvijajo ravnotežje, se zavedajo prostora (kje se telo giblje) in načina gibanja.

Tek

Ko otroci že stabilno hodijo, začnejo postopoma tudi s tekom, ki je le hitrejša oblika gibanja s hitrejšimi in močnejšimi odrivi od podlage. Pri tem otroci postajajo vse bolj spretni in hitri. Izpopolnjujejo se pri usklajevanju rok in nog, hitri spremembi smeri in hitrosti. Otroci s tekom prav tako razvijajo mišice nog, rok in ramenskega obroča, pomembeno vlogo pa ima tudi pri izpopolnjevanju stopalnega loka.

Hoja in tek v največji meri vplivata na razvoj vzdržljivosti, ravnotežja, moči in na delovanje notranjih organov, na krvi obtok, dihanje in prebavila.

Lazenje in plezanje

Med priljubljene gibalne dejavnosti v vrtcu spada tudi lazenje in plezanje.

Pri lazenju se premikamo z rokami, nogami in trupom. Pri tem se otroci zavedajo prostora in razvijajo
koordinacijo gibanja celega telesa. S tem krepijo tudi mišice, sklepe in pozitivno vplivajo na rast in razvoj hrbtenice. Še posebej krepijo hrbtne in ramenske mišice ter mišice lahti.

plezanje otrok

Ko malčki obvladajo lazenje, jih želja in radovednost po raziskovanju okolice in narave ter igra sama
vabita k plezanju.
Plezanje je gibanje, kjer se otrok premika v različnih vesah s pomočjo rok in nog. Nujno ga je prilagoditi
in upoštevati individualne značilnosti in sposobnosti ter seveda poskrbeti za varnost. Otroci pri plezanju razvijajo mišice ramenskega obroča, trebušne in prsne mišice, mišice rok in nog, predvsem pa razvijajo
splošno telesno gibljivost, spretnost in moč. Obenem pridobivajo občutek za višino in strmino.

Skoki in poskoki

Skoki so gibanje, ki je sestavljeno iz odriva, leta in doskoka.

gibalne dejavnosti v vrtcu

Pri otrocih se najprej pojavi sonožni poskok, potem skok v daljino, globino in nazadnje v višino. Pri tem otroci razvijajo ravnotežje, odrivno moč in koordinacijo, mišice ramenskega obroča, hrbtne, prsne in trebušne mišice. S skoki krepimo mišice stopal in s tem popravljamo težave ploskih stopal in ostale težave, ki so povezane z nestabilno hojo ali tekom.
Skoki so za otroke še posebej zanimivi, saj v njih vzbujajo občutek svobode in lebdenja, kar je zanje
povsem novo zanimivo doživetje.

Dvigovanje in nošenje

To je gibanje, kjer se s pomočjo mišičnega napenjanja premaguje odpor zunanjih sil. Vpliva na razvoj
različnih mišičnih skupin trupa, odvisno od položaja izvedbe. Pri tem otroci sproščeno izvajajo naravne
oblike gibanja, razvijajo koordinacijo celega telesa, ravnotežja, moči, zavedanje prostora in načina gibanja v prostoru.
Nošenje se lahko izvaja v različnih položajih: stoje, kleče, čepe, v različnih oporah ali celo leže.

Vlečenje, potiskanje in vesa

Med gibalne dejavnosti v vrtcu sodijo tu vlečenje in potiskanje. To so sestavljene oblike gibanja, ki se neprenehoma pojavljajo tudi v vsakdanjem življenju in so zaradi
krepčilnega učinka za otroke zelo koristne, saj krepijo roke, noge in trup. Otroci ob tem iščejo lastne
rešitve pri izvajanju gibalnih nalog, hkrati se navajajo tudi na urejanje športnih rekvizitov ter medsebojno pomoč in sodelovanje. Vendar moramo biti previdni pri teži bremena, ker mišice otrok še niso dovolj utrjene. Pri tem otroci razvijajo koordinacijo, gibljivost in moč.

Otroci z vesami krepijo roke in ramenski obroč. S tem si razvijajo predvsem moč.

Rate this post

Kreal

Poglej objave od Kreal
Kreal inženiring d.o.o., Hajdoše 109B, 2288 Hajdina, Slovenija. M: +386 41 748 336