Industrijsko oblikovanje

Načrtovanje, oblikovanje ter projektiranje izdelkov ter naprav

industrijsko oblikovanje nagrada red dot

Zasebnim investitorjem ter vsem ostalim javnim podjetjem ponujamo industrijsko oblikovanje, kjer z načrtovanjem, projektiranjem ter razvojem izdelkov, pomagamo k izboljševanju poslovnih ciljev podjetij. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in kot prejemniki nagrade RED DOT AWARD, ponujamo zanesljivo industrijsko oblikovanje in vodenje projekta od ideje do končne rešitve in izgleda izdelka.

V dosedanjem naboru zanimanj in povpraševanj za industrijsko oblikovanje, smo uspešno izpeljali številne projekte, ki vključujejo oblikovanje luksuzne opreme za notranjo in zunanjo rabo, oblikovanje produktov in izdelkov za profesionalno, domačo in javno rabo, dizajniranje naprav in strojev ter sodelovanje pri industrijskem oblikovanju izdelkov iz naslova urejanja krajine.

Pri iskanju optimalnih industrijsko oblikovnih rešitev, se osredotočamo predvsem na iskanje prijaznih, funkcionalnih ter preprosto uporabnih rešitev ter obliko izdelkov, ki očarajo, dodajajo vrednost in pomagajo hkrati podjetjem uresničevati njihove poslovne cilje.

Naše industrijsko oblikovanje poteka po naslednjih korakih:

  • pogovor in analiza obstoječega stanja, zajem potreb, želja
  • razvoj idej in predlogi oblikovnih rešitev
  • 3d modeli idej izdelkov, rednerji ter grafika produktov
  • izdelava prototipa, makete

Analiza stanja, zanimanja, potreb, želja…

V prvem koraku poskušamo ujeti vse želje in potrebe naročnikov, naši izkušeni industrijski oblikovalci pa na podlagi predstavljenih želja in potreb, predstavijo seznam možnosti do končne oblikovne rešitve izdelka. V fazi pregleda potreb in želja, predstavimo tudi orodja, znanje ter predvsem naš proces industrijskega oblikovanja, po katerem naši naročniki dobite natančen vpogled in sliko v terminski načrt vašega industrijskega oblikovanja, predstavo o idejah, kako bodo izgledali končni predlogi oblikovanja, stroškovni vidik dela ter proces naknadnih dodelav in korekcij za končni izdelek industrijskega oblikovanja.

Zajem potreb in umestitev industrijsko oblikovne rešitve:

potrebe izdelka

 

Razvoj idej in predlogi oblikovnih rešitev

Pri podajanju industrijskih oblikovnih idej se ne osredotočamo izključno na oblikovno ter estetsko, dodano vrednost končnim izdelkov, temveč poskušamo v različne predloge in ideje vkomponirati tudi vse ostale prednosti, ki, odvisno od potreb naročnikov, lahko prispevajo k unikatnemu razlikovanju izdelkov v konkurenčnih panogah, unikatni uporabni in praktični vrednosti v primerjavi s konkurenčnimi izdelki, k funkcionalnosti izdelkov, enostavni rabi, funkcionalni izboljšavi ali drugo. V procesu kreiranja prvih idej, smo vseskozi v tesnem stiku z naročniki, z namenom, da so že prvotne zamisli usmerjene v pravo smer, na podlagi prvotnih idej in pogovorov pa nastanejo prve, t.i. študijske skice kot osnova za nadaljne raziskovanje dodanih vrednosti iz vidikov estetike, funkcionalnosti in praktičnosti. Študijske skice pomagajo k še bolj jasni sliki končnih predlogov.

Primer raziskovanja idej industrijskega oblikovanja naprav za zunanja, otroška in športna igrišča:

industrijsko oblikovanje igrala

Industrijsko oblikovanje – skice in ideje za zunanje prostorske rešitve:

zunanje prostorske rešitve

Industrijsko oblikovanje – skice produktnih rešitev opremljanja tržnic:

opremljanje tržnic

Produktne ideje:

notranje luči skica
Ideja stropne svetilke
struktura luči
Skica ambientalne luči

Industrijsko oblikovanje – 3d skice idej izdelkov, renderji ter grafika produktov

Po fazah zbiranja informacij o potrebah in željah naročnikov ter po fazi kreacije in oblikovanja prvih idej za končne oblikovne izdelke, sledi, odvisno od naročnika, faza priprave renderjev, grafik in 3d skic, ki oblikovne rešitve umestijo v prostor. Ta faza obenem omogoča izboljšave ergonomskih lastnosti na podlagi 3d vizualizacij, hkrati pa pripravljene ideje pripravimo za detaljne 3d modele ter 3d tiskanje.

oblikovanje stolaindustrijsko oblikovanje
oblikovanje lučioblikovanje sedala
oblikovanje garnitureoblikovanje ležalnika

 

V odvisnosti od potreb naročnikov, ponujamo v zadnji fazi industrijskega oblikovanja, izdelavo maket in prototipov ali manjšo serijo poskusnih vzorcev. Za oddajo zanimanja za industrijsko oblikovanje z nami, se priporočamo čez kontaktne možnosti.