CafeKraft

Novosti iz sveta plezanja v plezalnih centrih

Trenutno so opaženi  nekateri novi trendi na trgu plezalnih centrov in umetnih plezalnih steni:

  1. Rast priljubljenosti športnega plezanja: Športno plezanje postaja vse bolj priljubljeno in zato se povečuje tudi povpraševanje po plezalnih centrih in umetnih plezalnih stenah.

  2. Interaktivni sistemi: Sodobni plezalni centri vključujejo interaktivne sisteme, kot je na primer eClimber, ki omogočajo označevanje plezalnih smeri preko mobilne aplikacije, spremljanje napredka pri učenju tehnik in izmenjavo informacij med plezalci.

  3. Poudarek na varnosti: Plezalni centri in umetne plezalne stene se vse bolj osredotočajo na varnost plezalcev. To vključuje uporabo kakovostnih varovalnih sistemov, redno vzdrževanje opreme ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

  4. Raznolikost in prilagodljivost: Plezalni centri se trudijo ponuditi raznolike plezalne površine in različne težavnostne stopnje, da zadovoljijo potrebe in želje različnih plezalcev. Prav tako se povečuje prilagodljivost pri postavitvi plezalnih smeri, kar omogoča večjo raznolikost in izzive za plezalce.

Climbing Gym Market” is expected to witness significant growth in the coming years, primarily driven by the growing demand for (Bouldering Climbing, Top Rope Climbing, Lead Climbing, Others), Based on the type, the market can be segmented into (Indoor Climbing Gym, Outdoor Climbing Gym, Others). The report presents the research and analysis provided within the Climbing Gym Market Research is meant to benefit stakeholders, vendors, and other participants in the industry. The Climbing Gym market is expected to grow annually by magnificent (CAGR 2023 – 2030).

https://www.linkedin.com/pulse/climbing-gym-market-size-2023-share-latest-trends/

Climbing wall

2 new climbing gyms opened in Mexico in 2022

6.46% was the average annual net gym growth rate in the U.S. over the past 5 years (lowest of past 10 years)

https://www.climbingbusinessjournal.com/gyms-and-trends-2022/

CafeKraft

eClimber

Popolnoma univerzalna rešitev je primerna za katerokoli plezalno steno. Plezalci lahko izbirajo med različnimi potmi, težavnostnimi stopnjami in analizirajo svoj napredek. Izmenjujejo lahko tudi rezultate na družbenih medijih. 

5/5 - (2 votes)