Pogosta vprašanja – kje najdete odgovore

Kje lahko vidim vaše reference?

Naše reference lahko spremljate na spletni aplikaciji https://sportplus.kreal.si/#/ oziroma na https://sportplus.life/ . V aplikaciji najdete lokacije postavitev, popis opreme ter načine varne uporabe. Lahko pa postanete tudi aktivni uporabnik aplikacije, kjer imate možnost podajanja povratnih informacij, predlogov ali izmenjujete informacije z drugimi.

Kaj predstavljajo izdelki pod pojmom “Interaktivna zabava”?
Pod “Interaktivna zabava” razvijamo orodja in pripomočke, ki omogočajo uporabniku komunikacijo oziroma interakcijo v obliki dotika, zvoka, trkanja,… Uporabniku omogočamo različne oblike zabave, igre in učenja, ki se spreminjajo oziroma omogočajo veliko možnosti. Z veliko možnostmi preprečujemo enoličnost ter stimuliramo raziskovanje.

Kje najdem celoten seznam vaših izdelkov?
Veliko izdelkov najdete na spletni strani www.kreal.si ali na http://www.archiexpo.com/prod/kreal-147885.html, vendar je veliko rešitev razvito za posebne zahteve kupcev in niso javno objavljene. Dodatne informacije so vam na voljo na naslovu kreal@kreal.si.


Pomočnik