Tematska igrala - obračališče vlakov

Izhodiščni prostor ima svojo zgodovino, umeščenost v prostor, povezavo z okolico, zato pri spremembi namembnosti le-tega poskušamo v kar največji možni meri upoštevati njegovo dosedanjo vlogo. 

Prostor za igro predstavlja vlak z različnimi kombinacijami igral, ki omogočajo učenje skozi igro. Naprave za ravnotežje in  plezala so vgraena v koncept tematskega igrala – vlaka. 

Osrednji prostor je namenjen druženju in počitku staršev, ki imajo neposreden nadzor nad igro otrok in celotnim igriščem.