Play Video

Sistem plezanja, ki vam omogoča, da vadite plezalne prijeme, primerne vašemu znanju in razpoloženju. Izbira ustrezne smeri preko mobilnega telefona in mobilne aplikacije omogoča spremljanje napredka vadbe na smereh, ki so jih postavili izkušeni plezalci. Spremljanje napredka in izmenjava informacij s prijatelji prispevata k dodatni motivaciji in redni vadbi, ki je lahko tudi vodena z nasveti izkušenih plezalcev.

Učenje športnega plezanja v plezalnih centrih, šolah ali doma je povezano z možnostjo hitrega prilagajanja plezalnih smeri različno usposobljenim uporabnikom. Postavljanje plezalnih smeri je dokaj zahtevno in zamudno, v plezalnih centrih pa se obdobno menjavajo celotni sistemi oprimkov kar je tudi stroškovno zahtevno. 

Sistem Kreal eClimber omogoča določitev smeri in njeno izbiro preko spletne aplikacije. Sistem omogoča trenerju, da vidi celotno steno, ko določa plezalne smeri. Trener predpiše plezalne smeri vadečemu, on pa preko sistema sporoča o (ne)uspešno preplezanih smereh. Trener in vadeči sta na ta način v stalni interakciji z možnostjo ukrepanja. Trener ima stalen nadzor, prilagaja vadbo in oblikuje personalizirano vadbo, na daljavo.  

Lastnosti

Kreal eClimber

Klasična stena

Označena plezalna smer

Aplikacija, LED v oprimku

Nalepka ob oprimku

Sprememba plezalne smeri

Izbira / nastavitev smeri na aplikaciji (minute)

Lepljenje oznak ob oprimke (ure)

Spremembe konfiguracije

Obdobno, mesečno

1-3 na teden

Vodenje vadbe

Na daljavo

Osebno

Spremljanje vadbe

Sprotno, več trenerjev, oddaljeno

Osebno, vizualno

Novi problemi

Baza problemov  izkušenih plezalcev

Problemi vezani na trenerja/steno

Stimulacije s primerjavami

Vpogled v bazo problemov z številom plezanj

Osebna izmenjava izkušenj

Vodena vadba doma

Vodenje in spremljanje na daljavo

Pasivno vodenje

 Kreal eClimber uporabnikom prinaša naslednje prednosti:

  • uporaba originalnih oprimkov, kar pomeni, da je možno uporabiti obstoječe oziroma standardne oprimke različnih ponudnikov, po čemer se bistveno razlikuje od konkurence,
  • sredinska osvetlitev oprimka,
  • vgradnja v obstoječo plezalno steno,
  • uporaba obstoječih oprimkov,
  • poljubna razporeditev poljubnega števila oprimkov,
  • funkcije kreiranja posebnih problemov,
  • orodje za učinkovito vadbo in coaching.

eClimber

Popolnoma univerzalna rešitev je primerna za katerokoli plezalno steno. Plezalci lahko izbirajo med različnimi potmi, težavnostnimi stopnjami in analizirajo svoj napredek. Izmenjujejo lahko tudi rezultate na družbenih medijih.