Tematsko igralo - letalo

Letalo vključuje objekte za igro in razvoj motorike (plezala, tobogan, mostiček, mreže), senzorične pripomočke kot je komandni pult, pripomočke za igro ter učenje.

Letalo ponuja številne aktivnosti, saj je njegov namen vzpodbujati domišljijo otrok ter prevzemanje odgovornosti. 

Rep letala omogoča razne oprijeme na palični konstrukciji letala ter proženje svetlobnih učinkov. Hkrati odprt rep služi za vhod v trup letala.

Kabinski del je polzaprt prostor s komandno ploščo, ki omogoča simulacijo  pilotiranja.

Krili sta dvonivojski in zaprti z mrežami in ki  znotraj kril tvorita tunelske strukture za plezanje. Določeni deli so zaprti s perforirano pločevino. Vhod v krila je iz kabine ter iz strani (lestev, vrv).

Prostor nad kabino je zaprt z mrežo, ter dostopen iz kabine. Na višini 3 metrov je vhod na tobogan.

Za vključevanje učnih vsebin se doda  sistem igre za simulacijo krmiljenja letala v pilotski kabini, ki omogoča preprosto simulacijo komand.  

Doda se :sistem generiranja energije preko igre in zvočni ter vizualni učinki.