Spodbujanje otrokovega razvoja – Zakaj je potrebno otroke spodbujati k raziskovanju [4.del VODNIK-a]

Spodbujanje otrokovega razvoja ter spodbujanje otrok k igranju in raziskovanju, otrokom pomaga, tako pri učenju in športu, kot tudi v razvoju v socialnem, čustvenem, fizičnem in intelektualnem smislu. Igra, ki vključuje raziskovanje, pomaga otrokom, da se pripravijo na šolo.

Otroci se igrajo, ker je igra zabavna, hkrati pa je  otroška igra ključnega pomena za njihovo učenje in razvoj*. Igranje, tako strukturirano kot nestrukturirano, pa postavlja temelje otrokovemu razvoju prihodnjih učnih in življenjskih veščin.

Igre (v naravi), ki spodbujajo otroke k raziskovanju, pomagajo otrokom:

  • da razvijajo svoje znanje, izkušnje, radovednost in zaupanje
  • učiti se tako, da preizkušajo stvari, primerjajo rezultate, postavljajo vprašanja (vrstnikom in staršem) in se srečujejo z izzivi
  • razvijati znanje jezika, komunikacije, razmišljanja, načrtovanja, organiziranja in odločanja

spodbujanje otrokovega razvoja

Ko starši, še posebej pa vrstniki na otroškem igrišču, s katerimi otroci raziskujejo skupaj, govorijo in komunicirajo med seboj, slednje pomaga vsem udeleženim otrokom razvijati sposobnost razmišljanja in izražanja. Otroci se zelo hitro in preprosto učijo komunikacije z drugimi ravno med igro in raziskovanjem.

Dekleta in dečki potrebujejo enake možnosti za igro in interakcijo z vsemi družinskimi člani, vključno z brati in sestrami, starimi starši in tudi v dejavnostih zunaj doma. Igra in interakcija z materjo in očetom pomagata krepiti vez med otrokom in obema staršema*.

Lažje in učinkovitejše spodbujanje otrokovega razvoja

Družinski člani in drugi skrbniki lahko zato otrokom zelo pomagajo pri učenju tako, da preprosto otroke peljejo v naravo, med vrstnike, v kolikor pa so otroci še majhni, pa poiščejo zunanja igrala in naprave, ki so povezane s tematiko, ki otroke še posebej privlači.

Spodbujanje otroškega razvoja v naravi, ob igralih, ki so “po tematiki”, otrokom, še posebej blizu, bo na ta način lažje in bolj plodno.

Mnoga t.i. tematska igrala so kot nalašč za postavljanje prvih in najlažjih izzivov za otroke, otrokom lahko daste preproste naloge z jasnimi navodili, s katerimi jih naučite premaogavit prve izzive in ovire.

Primer tematskega zunanjega igrala v obliki letala. Igralo je postavljeno na območju BTC Ljubljana. S klikom na sliko pridete do podrobnosti o igralu.

Seveda vsi otroci potrebujejo različne preproste igrače, ki so primerne za njihovo stopnjo razvoja in učenja.

Voda, pesek, kartonske škatle, leseni gradniki in lonci in pokrovi so prav tako dobri za lažjo otroško igro in učenje kot igrače, kupljene v trgovini. Še najceneje (in najbolj zdravo) je, če otroka spodbujate k igri z vrstniki na otroških igriščih.

 

Pri spodbujanju otrok moramo starši in skrbniki biti potrpežljivi, npr., ko zelo majhen otrok vztraja, da poskuša narediti nekaj brez pomoči. Otroci se učijo s poskusi, dokler ne uspejo. Dokler je otrok varovan pred nevarnostjo, je prizadevanje, da bi naredil nekaj novega in težavno, pozitiven korak v razvoju otroka.

 

Otroci se nenehno spreminjajo in razvijajo nove sposobnosti. Starši in skrbniki moramo opaziti te spremembe in slediti otrokovemu razvoju. Odzivanje na otroke in njihovo spodbujanje jim pomaga, da se hitreje razvijajo še hitreje.

Med odraščanjem majhnih otrok, je ključno, da starši poskrbimo za priložnosti za učenje tudi izven šolskih obveznosti ter za druženje z drugimi otroki njihove starosti. Skupinske učne dejavnosti, ki so jih otroci deležni v parku in na igriščih so zato zelo pomembne za pomoč otrokom pri pripravi na šolo.

* Viri za spodbujanje otrokovega razvoja:

5/5 - (2 votes)

Kreal

Poglej objave od Kreal
Kreal inženiring d.o.o., Hajdoše 109B, 2288 Hajdina, Slovenija. M: +386 41 748 336