Kako poskrbimo za varnost?

S pomočjo aplikacije Kreal SportPlus  posredujemo informacije o varni uporabi igral in športnih pripomočkov. Hkrati imajo uporabniki možnost posredovanja pripomb in opaženih nepravilnosti v zvezi z opremo oziroma njeno uporabo....

Kaj je odprti javni prostor?

Odprti javni prostori so javne površine namenjene druženju , zabavi, rekreaciji, igri, kamor štejemo parke, trge, igrišča....

Scroll to top