Inženiring od ideje do izvedbe

Svetovalni, procesni, projektni, računalniški in izvajalski inženiring

 

inženiringZasebnim investitorjem ter vsem ostalim javnim podjetjem, ponujamo storitve inženiringa, ki vključujejo širok spekter storitev povezanih z načrtovanjem, oblikovanjem, projektiranjem ter razvojem in vodenjem projektov inženiringa. Proces inženiringa družbe Kreal d.o.o. je razdeljen na:

  • svetovalni inženiring
  • procesni inženiring
  • projektni inženiring
  • računalniški inženiring
  • izvajalski oz. izvedbeni inženiring

Svetovalni inženiring

Našim naročnikom in poslovnim partnerjem ponujamo strokovno (tehnično, oblikovno, računalniško, izvedbeno,…) in organizacijsko pomoč v najrazličnejših investicijskih procesih prenove ali razvoja novih produktov in rešitev, v celotnem procesu inženiringa pa smo z našimi naročniki, na skupni poti od začetne ideje do izvedbene faze projekta. Svetovanje zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvedbo projektov, od prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju ekonomskih, zakonskih in komercialnih zahtev, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorjev.

Procesni inženiring

Pri zasledovanju ciljev določitve optimalnih procesov za razvoj rešitev, se ne usmerjamo zgolj na vzpostavitev procesov, ki predstavljajo optimalno razmerje med kakovostjo in ceno končnih rešitev, temveč tudi k uporabi intelignetnih in pametnih, sodobnih rešitev, ekološko ozaveščenih projektov, dolgo življensko dobo projektov, visoko stopnjo zanesljivosti ter k rešitvam, ki v prvi vrsti zadovoljujejo potrebe naših poslovnih partnerjev.

V okviru procesnega inženiringa, ponujamo bogate izkušnje, preverjene in mednarodno priznane strokovnjake ter sodobno računalniško znanje, ki poslovnim partnerjem pomaga izboljševati njihove poslovne in ostale cilje.

procesni inženiringProjektni inženiring

Prejektiranje vključuje pripravo ustrezne dokumentacije, na najrazličnejših medijih, za potrebe izvedbe projektov naročnikov. Pri pripravi dokumentacije upoštevamo interese naročnikov, zakonska določila, za pripravo vse potrebne in ustrezne dokumentacije, za izvedbo projektov, pa nudimo sodobno IT in tehnološko podporo.

Računalniški inženiring

Računalniška podpora in razvoj predstavlja vključevanje celovitih programskih in računalniških rešitev na področju inženiringa IoT storitev ter razvoj naprednih, zanesljivih in celovitih rešitev na področju informatike in računalništva. V računalniško razcijanje je vključen razvoj najrazličnejših aplikacij in programov za IoT, kakor tudi softwerska poslovnih, prodajnih in delovnih procesov podjetij najrazličnejših velikosti. Na področju informatike skrbimo za konstanten dotok sodobnih računalniških znanj, s pomočjo katerih lahko podpiramo računalniški inženiring tudi največjim podjetjem.

Izvajalski oz. izvedbeni inženiring

Izvedbena faza predstavlja korak, kjer vse načrtovano, projektirano, oblikovano in dizajnirano ter, po potrebi računalniško podprto, za svoje poslovne partnerje, “prenesemo” v izvedbeno fazo. Z bogatim naborom mreže preizkušenih in z nami že desetletja, sodelujočih poslovnih partnerjev, ponujamo svojim naročnikom, izvajalski oz. izvedbeni inženiring od začetne ideje do končne izvedbe projekta, kakor tudi (v odvisnosti od potreb projektov) tudi naknadne morebitne servisne in vzdrževalne zahteve.

 

V kolikor se zanimate za inženiring Kreal d.o.o., se priporočamo čez kontaktne možnosti.