Multifunkcionalno interaktivno igralo

Na prenovljenem trgu sta se odprla lokala, ki ju povezuje sprehajalni prostor in zunanji prostor za druženje, za katerega je naročnik želel igralo. Površina je bila minimalna in je zato predstavljala izziv za iskanje rešitve, ki bo ponujala veliko aktivnosti na majhnem prostoru in omogočala različne aktivnosti.

Igralo je nadgrajeno z interaktivnimi igrami za razvoj ravnotežja, igram in tekmovanji na drogovih, s prikazom svetlobnih signalov na drogovih, stebri in stenami. Ponuja vadbo za spretnost in nadzor ravnotežja, krepitev zgornjega dela telesa, koordinacijo, skupinske vaje skozi igro.

Pri igri uporabnik z vso svojo telesno težo lovi ravnotežje, pri čemer zasleduje cilj, da se prižge zelena lučka. Ko mu to uspe, ga sistem nagradi z zvočnim in vizualnim učinkom.