Celovito opremljanje in ureditev parka – Green Active

  • projektiranje, načrtovanje, postavitev in ureditev javnega parka v sodelovanju s priznanimi projektanti, urbanisti in krajinskimi arhitekti,
  • možnost izvedbe po naročilu,
  • možnost tipske opreme za ureditev parka,
  • celovita oprema za javne parke (parkovne klopi, koši za smeti, drogovi za zastave, luči za javno razsvetljavo, drogovi za javno razsvetljavo, zunanja, otroška in športna igrala, …),
  • možnost ureditve za različne starostne generacije (javni park medgeneracijskega druženja) ali specifične potrebe (streetwork out fitnes na prostem, …).
Kategorija:

Interes za ureditev parka največkrat izrazite javne in občinske ustanove, v odvisnosti od tega ali gre za ureditev mestnega parka ali urejanje in opremo manjšega, lokalnega parka v naselju. Za večje projekte urejanja parkov in dobave zunanje opreme za javne in krajinske parke, je v največ primerih potrebno javno naročilo, nemalo naročnikov pa za urejanje lokalnih okolij, pridobite evropska in druga sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo.

  Možnosti za ureditev parka:

ureditev parka parkovna klop

  • zasnova, izdelava in priprava projektne dokumentacije za ureditev parka
  • strokovno svetovanje s pomočjo priznanih krajinskih arhitektov in projektantov
  • izdelava, dobava in montaža urbane opreme za javne parke različnih velikosti (parkovne klopi, koši za smeti, vrtno pohištvo, sodobna, tehnološko podprta,  zunanja oprema)
  • športna in otroška igrala za ureditev parka (fitnes na prostem, street workout, tematska igrala, individualne rešitve po meri,….)

Oblikovanje konstrukcije javnih površin, prostorov in parkov zahteva celovit pristop k oblikovanju krajine iz različnih vidikov: okoljska prijaznost in vzdržnost narekuje uporabo trpežnih materialov, ki prispevajo k zelenim javnim površinam in okolju, ekonomska komponenta pa vključuje upoštevanje vidika stroškovne vzdržnosti in rabe materialov, ki zagotavljajo dolgo življensko dobo in majhne stroške vzrževanja.

Iz teh dveh vidikov je ureditev parka Green Active, priporočljiva za vse investitorje in interesente, ki jih zanima opremljanje njihovih javnih parkovnih površin iz kakovostnega in trpežnega aluminija, ki nima vplivov na okolje, hkrati pa zagotavlja več desetletno življensko dobo opreme in naprav v javnem parku (ne glede na vremenske in sezonske, podnebne razmere).

Za ureditev parka je potreben popis potrebnih del ter upoštevanje veljavne zakonodaje, v primerih javnih naročil pa tudi študije izvedljivosti ter različne analize (npr. analize stroškov in koristi ureditve javnega parka,..). Oprema za javne površine, bodisi, da gre za infrastrukturno ali športno/otroško opremo ali zunanja motorična igrala, ki bodo vkomponirana v ureditev parka, morajo zadostiti tudi varnostnim standardom in certifikatom ter, v primeru otroških igral v javnem parku, tudi zavodom za varno igro in drugim.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Celovito opremljanje in ureditev parka – Green Active”

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Izposojevalnica

Scroll to top