Glamping mobilni šotor

S prispevanjem konstrukcijskega in tehnološkega znanja s področja aluminija je bila razvita aluminijska konstrukcija šotora. Le-ta je pomemben dejavnik, saj gre za mobilni šotor, kjer je manipulacija s celotno konstrukcijo v fazi transporta, montaže ter demontaže izredno pomembna.

Termini načrtovanja in izvedbe so bili izredno kratki, pri čemer je bilo iskanje tehničnih rešitev časovno zahtevno, prav tako pa sama izdelava prototipov, kjer smo uporabili preverjene partnerje.

V projektu so bila uporabljena znanja hitrega razvoja ter poznavanje obdelovalnih tehnologij aluminija.

Odprto sodelovanje ponuja veliko priložnosti za hitro učenje, ki je v modelu hitrega razvoja zelo pomembno, saj združevanje in izmenjava znanja pomenita pridobivanje na hitrosti učenja in usposobljenosti na področjih, ki jih sami ne obvladujemo oziroma bi za to znanje porabili preveč virov (predvsem časa!).

Nenehno učenje in iskanje drugačnih poti izvedbe in funkcionalnosti v sodelovanju z drugimi je način konkuriranja na globalnem trgu.